Przyszły trend rozwoju przemysłu filcowego

Z pewnością odczuwane jako największy na świecie producent bawełny i włókien chemicznych, Chiny zbudowały największy i najbardziej kompletny system przemysłu tekstylnego, szybki rozwój przemysłu tekstylnego, podstawowe środki są stale uzupełniane, w szczególności Chiny mają populację miliarda trzystu milionów nadal się rozwija i promuje rynek krajowy, a nie od dawna społeczne zarządzanie środowiskiem i otwartą politykę.

W tym celu Du Yuzhou, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Włókienniczego, jest głęboko przekonany, że te wewnętrzne warunki nie tylko sprzyjają chińskiemu przemysłowi tekstylnemu w zakresie przeniesienia międzynarodowej struktury przemysłowej, ale także sprzyjają przyspieszeniu zdolności innowacyjnych przemysłu poprzez transnarodowe efektywność alokacji. W konkurencji międzynarodowej nasila się niska wartość dodana stwarza przesłankę, że przestrzeń zysku Zawęża się z dnia na dzień

Ale jednocześnie Du Yuzhou przesadził również, że chiński przemysł tekstylny, aby ukończyć nową misję historyczną, stoi przed wieloma wyzwaniami. poziom nowego wyzwania, jakim jest poprawa zdolności produkcyjnych poprzedników w transnarodowym trybie produkcji.W kraju wdrażanie naukowej koncepcji rozwoju napotyka na większe ograniczenia w ekstensywnym rozwoju.Kurs walutowy, stopa procentowa, dostosowanie stawek podatkowych oraz oszczędność energii i emisja zmniejszenie
Współpraca między sieciami przemysłowymi zastąpi zaciekłą konkurencję wewnętrzną, a rywalizacja o marki zastąpi wojny cenowe. Innowacje i szybka reakcja jako główna konkurencja przemysłowa mają przewagę.
Ponadto coraz większą rolę będą odgrywać stowarzyszenia branżowe.

Po piąte, nieuniknionym trendem jest integracja przemysłu, nieuniknionym kierunkiem jest grupa, centralizacja, intensywny rozwój. partnerstwo w celu budowania dużych grup, realizacji funduszu, zdolności produkcyjnych, technologii, siły roboczej, dzielenia się uzupełniającymi zasobami dla klientów, realizacji operacji na dużą skalę i produkcji industrializacyjnej, konkurencji rynkowej, z kompletnym łańcuchem przemysłowym jako całości. przemysłu, obecnie ten jeden trend już na początku widać.

Nastąpił spadek. Zasoby chińskiego przemysłu kaszmirowego i zalety przetwórstwa są obecnie w każdym kraju na świecie trudne do porównania i zastąpienia. Osoba w trakcie studiów uważa, że ​​odtąd udział naszego krajowego produktu kaszmirowego na rynku międzynarodowym będzie się dalej zwiększał. Przedsiębiorstwa mogą rozwijać własne marki poprzez przejmowanie znanych zagranicznych marek lub zakładanie własnych sklepów firmowych.


Czas publikacji: 22 lipca-2021

Wyślij do nas wiadomość:

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas